กิจกรรม|

10 มกราคม พ.ศ.2565 หอการค้าจังหวัดพัทลุงจัดประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565

โดยคณะกรรมการหอการค้าพัทลุงวาระปี 2563-2564 ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงจัดให้มีการประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดพัทลุง

ที่ประชุมมีมติให้เลือกนาย กิตติพิชญ์ กลับคุณ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ในวาระปี 2565-2566

Comments are closed.

Close Search Window