กิจกรรม, ข่าวสารหอการค้า|

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง (YEC PHATHALUNG) นำโดยนายเอกภัท ภัทร์รัศมี ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฯ รองประธานฯ เลขาธิการ และคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 และรับพร ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายฉัตรชัย อุสาหะ

Comments are closed.

Close Search Window