กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

กิจกรรม, ข่าวสารหอการค้า|

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565... Read More กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

การประชุมสามัญหอการค้าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรม|

10 มกราคม พ.ศ.2565... Read More การประชุมสามัญหอการค้าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสามัญกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

กิจกรรม|

... Read More ประชุมสามัญกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

Close Search Window