ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กิตติพิชญ์ กลับคุณ

ประธานหอการค้า
อดีตประธานก่อตั้ง YEC

ไกรวัฒน์ ธรรมเพชร

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเตำบลขาเจียก
อดีตประธาน YEC รุ่นที่ 2

โชคชัย ปิตานุพงศ์

ประธานสมาพันธ์ SME
อดีตประธาน YEC รุ่นที่ 3

พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร

ประธานสภาอุตสาหกรรม
อดีตประธาน YEC รุ่นที่ 4

จิราภา นาคทองแก้ว

อดีตประธาน YEC รุ่นที่ 5

ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร

อดีตประธาน YEC รุ่นที่ 6

ที่ปรึกษาคณะกรรมบริหารชุดที่ 7

สิปปวัฒน์ วรศรี

รัฏฐิติวาสก์ เสนีย์

ยมนา กลับคุณ

Close Search Window