ประธาน YEC พัทลุงคนที่ 8

ประกาศหอการค้า|

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565... Read More ประธาน YEC พัทลุงคนที่ 8

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

กิจกรรม, ข่าวสารหอการค้า|

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565... Read More กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

การประชุมสามัญหอการค้าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรม|

10 มกราคม พ.ศ.2565... Read More การประชุมสามัญหอการค้าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัทลุง เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวสารหอการค้า|

... Read More ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัทลุง เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมสามัญกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

กิจกรรม|

... Read More ประชุมสามัญกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชุดที่ 7

ประกาศหอการค้า|

... Read More ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชุดที่ 7

Close Search Window